Założenia projektu edukacyjnego” Kodowanie na dywanie!!!

Matematyka dla dziecka przedszkolnego może być ciekawa, łatwa i postrzegana jako zabawa. Najważniejszy jest jednak sposób, w jaki zostanie to zrobione.
Metody podające nie sprawdzają się dla dzieci w tym wieku, na tym etapie edukacji najważniejsze jest doświadczanie. Dziecko uczy się w toku działania na przedmiotach rzeczywistych, lub ich symbolicznych odpowiednikach. Ważne jest również wtopienie aktywności umysłowej dziecka, w jego aktywność fizyczną. W ten sposób rozwija się myślenie, tworzą się pojęcia i dziecko nabywa nowe umiejętności, lub doskonali

i utrwala, już nabyte.
Założeniem programu "Kodowanie na dywanie" jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęcia maluch rozwijał będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Cele zajęć z kodowania na dywanie:

  • Rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia;

  • Rozwój manualny oraz wzrokowo – ruchowy zwłaszcza motoryka mała (klocki Lego)

  • Kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich;

  • Trening pamięci;

  • Odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;

  • Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

  • Rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności;

  • Odczytywanie, rozumienie symboli i znaków;