Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Niepublicznym „Stacyjkowo” w Bydgoszczy 

 

GODZINY RODZAJ AKTYWNOŚCI
6.00 - 8.30 Własna aktywność dzieci:
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• wykonywanie zadań indywidualnych,
• czynności porządkowe,
• ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8.30 – 9.00 I Śniadanie
9.00 - 10.00 Działalność edukacyjna wspierająca całościowy rozwój dziecka.
10.00-10.30 Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym:
• zabawy organizowane i swobodne,
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
• obserwacje.
10.30 - 11.00 II śniadanie
11.00-12.45 Zajęcia dodatkowe wynikające z planu, zabawy swobodne, praca indywidualna z dzieckiem, pobyt na świeżym powietrzu.
12.45 - 13.15 Obiad
13.15 - 13.45 Odpoczynek poobiedni.
Kwadrans na bajkę.
Relaksacja przy muzyce.
13.45 - 14.30 Zabawy w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dzieckiem.
14.30-15.00 Podwieczorek
15.00 – 17.00 Zajęcia dodatkowe wynikające z planu:
• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy tematyczne,
• zabawy w terenie,
Zabawy indywidualne i grupowe, rozchodzenie się dzieci do domu w grupach łączonych.

Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.