Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy. Dzieci są przyjmowane wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc na zasadzie dostępności.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola / klubu malucha jest:

  • wypełnienie karty zgłoszeniowej lub formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres e-mail: kontakt@stacyjkowo.bydgoszcz.pl lub osobiście w sekretariacie przedszkola
  • podpisanie umowy
  • uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej

 

POBIERZ KARTĘ ABY ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA / KLUBU MALUCHA

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna

Twój adres email

Telefon

Wiek dziecka

Planowany termin uczestnictwa dziecka w Przedszkolu / Klubie Malucha

Dodatkowe informacje