Grupa Klubu Malucha

GRUPA SŁONIKI

Wychowawczynie

mgr Katarzyna Kurowska
mgr Aleksandra Nowakowska
Pomoc - Sylwia Jabs