GODZINY RODZAJ AKTYWNOŚCI
6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Czas na swobodną zabawę w kącikach zainteresowań, indywidualne zabawy dzieci z opiekunem, wspólne śpiewanie piosenek.
8.30 – 9.00 Pierwsze śniadanie
9.00 – 10.30 Zajęcia kierowane stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka, zabawy ruchowe usprawniające całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające wyobraźnię, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy parateatralne, zabawy techniczno- plastyczne, zabawy rytmiczne, pobyt i zabawy na świeżym powietrzu.
10.30 – 11.00 Drugie śniadanie
11.00 – 13.00 Odpoczynek, relaksacja przy muzyce,
13.00 – 13.30 Obiad
13.30 – 14.30 Zabawy samodzielne dzieci lub kierowane przez opiekuna zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dziecka. Wyjście na plac zabaw
14.30 – 15.00 Podwieczorek
15.00 – 16.30 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, oczekiwanie na rodziców.