Maluch +

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki.

Ze środków FERS (“Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego”) dofinansowano utworzenie 25 nowych miejsc opieki w Klubie Malucha Stacyjkowo w Bydgoszczy.
Wyposażone zostały sale, zakupiono m.in. meble, stoliki, krzesełka, krzesełka do karmienia, leżaki, zabawki.
Przystosowano sale oraz łazienkę do dzieci w wieku żłobkowym.

Grupą docelową programu są dzieci w wieku od 1.roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej.
Cele projektu to – utworzenie 25 nowych miejsc opieki ze środków FERS, a następnie funkcjonowanie przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki.

Wartość zadania – 167 200 zł
Wartość dofinansowania:
Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do 836,00 zł.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

ZAPISZ SIĘ