Tworzę to miejsce przede wszystkim z pasji do dzieci. Uwielbiam patrzeć na ich radość i zafascynowanie otaczającym ich światem. Ciekawi mnie ich rozwój. Uważam, że na świecie nie ma nic piękniejszego niż dziecięcy uśmiech. Jest autentyczny, szczery i stanowi jeden z najpiękniejszych darów, jaki daje nam codzienność. Dlatego, poprzez moją pełną pasji pracę, staram się stwarzać jak najwięcej powodów do pojawienia się uśmiechu wśród najmłodszych.

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

J. Korczak

Prywatnie jestem mamą Nikodema i Laury. Cenię sobie chwile spędzone w gronie najbliższych.

Ukończyłam studia licencjackie na specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne według zasad E.E. Gordona. Studia magisterskie z animacji społęczno- kulturowej realizowałam jednocześnie z studiami podyplomowymi z Edukacji przedszkolnej i opieki nad małym dzieckiem. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej oraz Zarządzania Oświatą. Praca z dziećmi sprawia mi niesamowitą satysfakcję. Uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach staram się wzbogacać swój warsztat pracy, aby zajęcia stawały się coraz bardziej atrakcyjne, a uśmiechy nie znikały z twarzy dzieci. Jestem osobą energiczną, uśmiechniętą i konsekwentną w działaniu. W wolnych chwilach zajmuję się scrapbookingiem, florystyką oraz sportem.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik naukowy - adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Współzałożycielka i badaczka Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem działającym przy Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji UKW.

Autorka artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych, współredaktorka, recenzentka.

Współuczestniczyła m.in. w projektach:

• 2018-2020 Project number NOTED-2017-two-year/10021; Project title International Perspectives in Teacher Education (IPTE); Main partner institution in Norway (IiN): Inland Norway University of Applied Sciences Department: Faculty of Teacher Education and Natural Sciences; Main partner institution outside Norway (IoN): University of Namibia (NA), Department: Faculty of Education; Network Partners: SE-Karlstad University (SE), The Faculty Board for Teacher Education; PL-Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (PL), Faculty of Pedagogy and Psychology

• 2015 – 2018 projekt z programu Erasmus+ pt. „Narrative environments for play and learning” (NELP); NO. 2015-1-LT01-KA201-013443; Koordynator/lider projektu: Lithuanian University of Educational Sciences in Vilnius –Lithuania; Partnerzy: Kindergarten Vilniaus lopselis-darzelis Gintarelis in Vilnius - Lithuania, Kazimierz Wielki University – Poland, Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy – Poland, University of Helsinki – Finland, Kaivokselan toimintayksikkö - day care unit, which includes two day care centers ’Kaivoksela’ and ’Jokiuoma’ in Vantaa – Finland, Vanessa Nursery School in London – UK

• 2014 - 2015 projekt w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Akademickie Centrum Kreatywności współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (M. P. poz. 596); (decyzja nr 7/POIG/ACK/2014).

Ekspert zewnętrzny Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie w obszarze autorów tekstów naukowych i popularnonaukowych w zakresie psychologii, pedagogiki i socjologii; członek zespołu opracowującego bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” (zad. 2.5.3.1. Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020; pkt. 2 „Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół”).

Zainteresowania naukowe związane są z pedagogiką w zakresie podstaw kształcenia jednostki w całym cyklu życia (ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia dziecka w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym), interakcjami edukacyjnymi (szczególnie ich rolą w procesie tworzenia efektywnego środowiska uczenia się dzieci oraz rolą języka i sposobów mówienia w procesie uczenia się - język instrukcji, język i jego znaczenie w dyscyplinie i zarządzaniu grupą) w oparciu o koncepcje socjokulturowe L.S. Wygotskiego, J. S. Brunera oraz koncepcję pedagogiczną C. Freineta.

Nasze grupy przedszkolne:

GRUPA ZAJĄCZKI

Wychowawczynie

mgr Kinga Kujawa

Pomoc- Karolina Rudnik

GRUPA LISKI

Wychowawczynie

Katarzyna Chleborowicz

mgr Wioletta Wiechetek

GRUPA ŻYRAFKI

Wychowawczynie

mgr Magdalena Gil

mgr Małgorzata Królikowska