Zajęcia z rytmiki w naszym przedszkolu!

„Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną,

która chce się ujawnić,

jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę,

która jest w nim uczynimy je istotą nie tylko lepszą

i szlachetniejszą,

lecz również bardziej szczęśliwą /E.Sourian/

Co to jest rytmika?

Jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E. Jaques - Dalcroze,a.

Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała ,ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta to poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności- wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Jak wyglądają zajęcia rytmiczne?

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę ,która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej ,uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania zagadnieniami muzycznymi ilustracjami muzycznymi do piosenek z elementami tańca towarzyskiego tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo-ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków : ich wysokości, czas trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp.

Zajęcia sprawiają, że Wasze pociechy w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki -niski dźwięk, czy też szybko- wolno, cicho -głośno.

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina ,instrumentu klawiszowego.