Cele i założenia „Piłkarskich Przedszkolaków!!

Głównym założeniem „Piłkarskich Przedszkolaków „ jest rozwijanie i szerzenie pasji sportowych oraz zapewnienie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez ich udział w zorganizowanych zajęciach piłkarskich. Stosując formy gier i zabaw chcemy stopniowo wprowadzać młodych adeptów w tajniki piłki nożnej i przyszłego specjalistycznego treningu. Zajęcia nasze to nie tylko rozwój koordynacji ruchowej, inteligencji przestrzennej czy techniki piłkarskiej to przede wszystkim indywidualne podejście do każdego dziecka, brak presji na wynik i  dobra zabawa.

Nasze priorytety to:
• dostarczanie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu
• wychowanie w duchu zdrowej rywalizacji (fair play)
• opanowanie podstaw umiejętności technicznych z zakresu gry w piłkę nożną
• wszechstronna stymulację cech motorycznych (szybkość, koordynacja ruchowa, gibkość)
• odpowiedni dobór zajęć do wieku rozwojowego dzieci