Kynoterapia/dogoterapia/

Kynoterapia, znana ostatnio również pod takimi nazwami jak dogoterapia oraz canisterapia, jest metodą wzmacniającą efektywność rozwoju osobowości, formą wspomagającą rehabilitację, psychoterapię oraz edukację, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę. Kynoterapia pozytywnie wpływa na usprawnianie sfery intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej.
Psia przyjaźń to oddanie, uwielbienie i troska. To nieocenianie, a co za tym idzie niezauważanie wad, tak łatwo i szybko uchwytnych dla nas u drugiej osoby. To magia psa, towarzysza
i przyjaciela człowieka, gotowego służyć mu na dobre i na złe. Zwierzę w bardzo szybkim tempie uzyskuje zaufanie i przyjaźń uczestnika zajęć. Obecność psa na zajęciach, staje się motywacją
do podejmowania działań, przynosi ukojenie i radość, odrywa od codziennej rzeczywistości. Dotyk, kontakt emocjonalny, poczucie współistnienia ze stworzeniem, które posiada uczucia wyższe, a przy tym nie spostrzega negatywnych aspektów naszej osoby, to otwarte wrota możliwości do wszelkich podnoszących jakość życia działań.
Metoda, jak definicja podaje, podnosi efektywność rozwoju dziecka, między innymi jego motywację, zdolność do koncentracji, kreatywności oraz zdobywania nowych umiejętności.
Terapeuta prowadzący zajęcia w placówce przedszkolnej jest specjalistą posiadającym nie tylko kwalifikacje kynoterapeuty, ale także jest nauczycielem, specjalistą posiadającym kwalifikacje umożliwiające mu objęcie opieką dzieci na zajęciach.

CELE ZAJĘĆ:

Ogólne cele edukacyjne realizowane w ramach kynoterapii, to m.in:

  • poznanie zasad zachowania się w obecności psów - w różnych sytuacjach,
  • poznanie zasad opieki nad psami, kształtowanie u dzieci poczucia obowiązku
  • kształtowanie umiejętności okazywania emocji związanych z kontaktem z psem,
  • budowanie prawidłowej relacji z psem,
  • wyzwalanie spontanicznej aktywność dziecka w zabawie z psem,
  • eliminowanie lęków i napięć związanych z kontaktem ze zwierzęciem,
  • uwrażliwienie dzieci na humanitarne traktowanie zwierząt,